zoeken
   

Sinds schooljaar 2016-2017 worden er geen brieven meer verstuurd voor de sport activiteiten
Wie graag wil meer info krijgen wanneer er een activiteit is voor z'n kind kan via de link hier onder inschrijven
Je zal dan per activiteit een mail ontvangen met daarin meer info over die activiteit en een link waarbij je voor de betreffende sport kan inschrijven
DOEL EN ORGANISATIE VAN DE SCHOOLSPORT

Sporten is gezond en leuk! Bewegen is goed voor de spieren, de bloedvaten, de ledematen, het hart en de longen én ook voor de hersenen… kortom, voor heel het lichaam. Bewegen komt ook de concentratie en het leren ten goede. Kinderen hebben van nature een drang tot spelen en bewegen. Sport en spel bevorderen bovendien een gezonde groepssfeer onder de vrienden van de klas. De kinderen leren er wat fair-play is en worden sociaal vaardig in de omgang met de teamspelers en de tegenspelers. Vandaar dat we, naast de gewone lessen LO in de sportzaal en het zwemmen in het instructiebad van Sint-Eloois-Vijve, het sportaanbod verruimen. Hiervoor bestaat er op school al vele jaren een werkgroep Sport. Zij zorgt ervoor dat de kinderen van het lager kunnen deelnemen aan de naschoolse sportactiviteiten op woensdagnamiddag. Ze organiseert ook de middagsport.
De werkgroep Sport ondersteunt en realiseert daarmee de doelstellingen van de schoolsport :

1.      alle leerlingen – ongeacht zijn of haar sportieve talenten - aanzetten om veel te bewegen en te sporten om zo gezond te blijven;

2.      de leerlingen laten beleven dat sporten in groep leuk is en dat deelnemen belangrijker is dan winnen (een sportieve attitude aanleren);

3.      de leerlingen laten kennismaken met verschillende sporten zodat ze eventueel de overstap naar een sportclub maken.

Via de sportverslagen in de schoolkrant en fotoreportages op de website kun je op de hoogte blijven van het sportgebeuren op school. In de sportvitrine in de centrale hal zijn de sportresultaten te lezen van de sportcompetities (loopwedstrijden, tornooien…).

Een woordje uitleg bij de middagsport en de naschoolse sport.

MIDDAGSPORT

De middagpauze krijgt door de middagsport een zinvolle invulling. Na het middagmaal wordt er van 12.20u. tot 13.05u. in een beurtsysteem voor de verschillende leerjaren en per graad een sportdiscipline georganiseerd of een andere activiteit die aanleunt bij sport en ontspanning.
Het aanbod kan bestaan uit minivoetbal, volleybal, handbal, fitness, dans, yoga, …
Deze activiteiten worden door vrijwilligers gegeven in sporthal ‘Den Averul’ of in de turnzaal van de school. Al vele jaren zijn minivoetbal, geleid door Marc Beyls, en dans, geïnitieerd door Darline Vierstraete, echte toppers waaraan de kinderen enthousiast deelnemen. Ook yoga staat de laatste jaren op het programma en wordt deskundig gegeven door Rony Cooremans. Nieuw dit jaar is ook een initiatie handbal.  De beschikbaarheid van de vrijwilligers bepaalt welke activiteiten de werkgroep in de jaarplanning opneemt en hoeveel beurten ze ervoor voorziet. De werkgroep werkt per trimester een evenwichtig aanbod uit voor de drie graden van de lagere school.

NASCHOOLSE SPORT

De naschoolse sport heeft (doorgaans) op woensdagnamiddag plaats, tussen 13.00u. en 16.00u. Hierbij werkt de werkgroep Sport samen met de Sportdienst van Waregem die voor de basisscholen een ruim aanbod heeft. De werkgroep informeert de ouders via een digitale nieuwsbrief welke sportactiviteit er zal plaatsvinden en waarvoor ze hun kind(eren) kunnen inschrijven. Ze houdt de inschrijvingen bij, ze regelt het (bus)vervoer en maakt een groepsverdeling en begeleidingsschema op. Er is minstens één lid van de werkgroep aanwezig voor het goede verloop, van vertrek op school tot terugkeer. Voor de begeleiding van de sportactiviteiten doet de werkgroep een beroep op begeleidende (groot)ouders én leerkrachten. Deze activiteiten worden dus op een veilige manier georganiseerd.
Wij tekenen als school in voor :

1.      de veldloop – tweede helft van september – voor alle leerjaren – op de pleinen van de stadionuitbreiding

2.      11.11.11-estafetteloop (indien het 11.11.11-comité van Beveren-Leie dit opneemt in haar acties) – op vrijdagavond rond 11 november – voor alle leerjaren – op school

3.      de Slag om De Treffer – tweede helft van november – voor alle leerjaren, met gemengde ploegen – in zwembad De Treffer

4.      de danshappening – tweede helft van januari – voor alle leerjaren, eerst de 1ste graad, daarna de 2de en 3de graad samen – in de sporthal van Beveren-Leie

5.      het handbaltornooi – in februari – voor de 3de graad, met gemengde ploegen – in het sportcentrum van Desselgem

6.      het trefbaltornooi – tweede helft van maart – voor de 2de graad, met gemengde ploegen – in het sportcentrum van Desselgem

7.      de estafetteloop – in de tweede helft van mei – voor alle leerjaren, met min. 8 leerlingen per ploeg – aan de stadionvijvers


SPORTIEVE INZET WORDT BELOOND

We moedigen de leerlingen aan deel te nemen aan de middagsport en aan bepaalde – voor hun leeftijd bestemde naschoolse sportactiviteiten. Het blijft een vrij keuze-aanbod. Bovendien moet men er rekening mee houden dat sommige leerlingen op woensdagnamiddag naschoolse lessen Muziek of Woord of Beeld volgen in het deeltijds kunstonderwijs op onze school. Voor een goede continuïteit van deze lessen zal deelname aan bepaalde sportactiviteiten daarom niet mogelijk zijn. De ouders moeten hierin samen met hun kind een verstandige keuze maken.

Deelnemen wordt beloond! Wie aan minstens 3 activiteiten deelgenomen heeft (middagsport en/of naschoolse sport) ontvangt op het einde van het schooljaar een medaille van ‘sportieve leerling’. De werkgroep houdt ook een klassement bij. Rekening houdend met de deelnames en de klasgrootte reikt de werkgroep de wisselbeker van ‘Sportiefste klas’ uit. Die sportbeker blijft dan het volgende schooljaar in het klaslokaal van de winnende klas. Uitreiking van medailles en beker gebeurt op de dag van de barbecue in de laatste schoolweek vóór de grote vakantie.
Wat als bij herhaaldelijk onsportief gedrag de sportactiviteiten verstoord worden en er geen respect is voor medespelers en sportbegeleiders?
Dit is nog niet voorgekomen, alleen al omdat sporten voor de kinderen zo leuk en boeiend is. Als het toch zou gebeuren en een herstelgesprek heeft niets opgeleverd, dan kan de werkgroep in samenspraak met de ouders, de sportbegeleiders en de directie beslissen tot niet-deelname aan verdere sportactiviteiten. Dit zou wel zeer uitzonderlijk zijn.

OPROEP TOT VRIJWILLIGERS EN SPORTBEGELEIDERS

Middagsport kunnen we maar organiseren als er voldoende vrijwilligers zijn die een bepaalde sport of een sportief spel willen introduceren en begeleiden. Veel kennis is hierbij niet nodig. Je moet enkel beschikbaar zijn op enkele middagen  die je bovendien vrij kan kiezen (bijv. 3 per trimester) en enthousiast zijn om aan jongens en meisjes je sportieve vaardigheden over te brengen.  Je krijgt er ongelooflijk veel dankbaarheid voor terug door het spelplezier van de kinderen. Om het sportaanbod te kunnen garanderen en uit te breiden, zijn we nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers – ouders of grootouders - voor de middagsport, het maakt niet uit wat (zaalsporten, spelactiviteiten binnen of buiten, volkssporten, …).

Ook voor de naschoolse sport zijn we op zoek naar begeleiders voor de teams of groepen, voor vervoer en/of begeleiding ter plaatse en dit bij elke sportactiviteit op woensdagnamiddag. Dit wordt bij elke aankondiging van de sportactiviteit gevraagd. Begeleiding bij één sportactiviteit verlicht al de organisatie. Vaste begeleiders voor meerdere activiteiten zou een serieuze versterking zijn! Ook hier is de vreugde die kinderen bij het sporten beleven, mooi om te zien en ze wordt cash uitbetaald op je emotionele rekening.

Daarom :
Voel je aangesproken om vrijwilliger (middagsport) of  begeleider (naschoolse sport) te worden en neem contact op met de werkgroep :
sport@beveren-leie.be of de directie van de school.

EEN DIKKE SPORTIEVE DANKJEWEL IN NAAM VAN ONZE KINDEREN !

Abonneer nu op onze RSS-feed met de laatste updates!