zoeken
   


Leerlingen enquete

De leerlingen enquete van 2016-2017  kan u hier vinden

  Attest voor het toedienen van medicijnen op school.

Een algemene regel stelt dat medicijnen niet thuishoren op een school. Het toedienen ervan op eigen initiatief is strafbaar. Er wordt dus aan de ouders gevraagd om door de behandelende arts een attest te laten invullen, indien de arts het noodzakelijk acht dat bepaalde medicatie ook tijdens de schooluren wordt ingenomen. Dit laat ons toe om ongeoorloofd gebruik van medicatie op school tegen te gaan en aldus het risico van medicatiegebruik op school te beperken.

DRUK HET ATTEST AF DOOR OP DE AFBEELDING TE KLIKKEN.

  Afwezigheidsbriefjes wegens ziekte

Officiële afwezigheidsbriefjes wegens ziekte t.e.m. 3 opeenvolgende KALENDERdagen.
Tevens vindt u hier uitleg over wat te doen bij ZIEKTE, VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEID en AFWEZIGHEID MITS TOESTEMMING VAN DE DIRECTEUR.


Het schoolreglement van onze school:
  • Algemene bepalingen
  • Engagementsverklaring
  • Sponsoring
  • Kostenbeheersing
  • Extra-murosactiviteiten
  • Huiswerk, agenda’s, evaluatie ,rapporten en schoolloopbaan
  • Afwezigheden en te laat komen
  • Schending van de leefregels,preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting
  • Getuigschrift basisonderwijs
  • Onderwijs aan huis
  • Schoolraad,ouderraad en leerlingenraad
  • Leerlingengegevens en privacy
  • Algemeen rookverbod
  • Slotbepaling


  Schoolbrochure 2021-2022:
  • Situering van de school
  • Algemene bepalingen
  • Organisatorische afspraken
  • Ouders en school

  Het pedagogisch project van onze school:
  • Levensbeschouwelijke en maatschappelijke uitgangspunten
  • Visie op onderwijs en opvoeding
  • Algemene doelstellingen
  • Gemeenschappelijk pedagogisch project van het officieel gesubsidieerd onderwijs
  • Rechten van het kind

  Brochure "Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in 15 vragen."

De brochure is bedoeld voor ouders. Ze geeft in vraag- en antwoordvorm een beeld van wat ouders en leerlingen van het CLB kunnen verwachten. Aan de hand van een aantal voorbeelden krijgen ouders een beter zicht op de concrete dienstverlening van een CLB.

KLIK OP DE AFBEELDING OM DE BROCHURE TE BEKIJKEN.

Abonneer nu op onze RSS-feed met de laatste updates!